Lielvārds Digitālā Bibliotēka


Lietotāju atbalsts

Instalācija

Uz cik datoriem var instalēt LIELVĀRDS Digitālās bibliotēkas programmatūru?

LIELVĀRDS Digitālās bibliotēkas programmatūra ir bezmaksas un brīvi instalējama bez datoru skaita ierobežojumiem. Instalējiet un startējiet, lai katalogā izvēlētos un lejupielādētu digitālo grāmatu un interaktīvo darblapu produktus. Digitālajā bibliotēkā lejupielādēto produktu seriālie numuri, kas nepieciešami produkta aktivizācijai, ir nopērkami tiešsaistē nosūtot pirkuma pieprasījumu.

Uz cik datoriem var instalēt LDB produktus?

Atļauto instalāciju skaits digitālajām grāmatām un interaktīvajām darblapām ir atšķirīgs. Katrs interaktīvo darblapu produkts ir paredzēts instalēšanai uz diviem datoriem, lai pedagogam mācību materiāli būtu pieejami gan darbā, gan mājās vai citā vietā, kur iespējams sagatavoties nodarbībām. Savukārt iegādāta digitālā grāmata ir uzinstalējama tikai uz viena datora.

Vai programmatūru var uzinstalēt arī uz datoriem ar MAC vai LINUX operētājsistēmām?

LIELVĀRDS Digitālās bibliotēkas (LDB) programmatūra ir izstrādāta instalēšanai datoros ar Windows operētājsistēmu.

Kā ievadīt programmatūras lietotāja datus?

Programmatūras instalācijas trešajā solī tiek prasīts ievadīt lietotāja datus. Svarīgi, lai dati tiktu ievadīti reāli un pareizi (sevišķi e-pasta adrese), jo tie kalpos savstarpējai saziņai ar LIELVĀRDS Digitālās bibliotēkas (LDB) izstrādātājiem gan par tehniskiem, gan saturiskiem programmatūras jautājumiem.

Kā var labot instalācijas brīdī ievadītos lietotāja datus?

Instalācijas brīdī ievadītos datus iespējams labot startējot LIELVĀRDS Digitālās bibliotēkas (LDB) programmatūru un klikšķinot Profils > Labot profilu. Veiciet nepieciešamos labojumus un klikšķiniet Apstiprināt.

Kā veikt LDB programmatūras atinstalāciju?

Lai veiktu LIELVĀRDS Digitālās bibliotēkas LDB programmatūras atinstalāciju, klikšķiniet Sākt (Start) > Visas programmas (All Programms) > Lielvards Digitala biblioteka > Atinstalacija

LDB programmatūra

Kas ir produkta seriālais numurs?

Produkta seriālais numurs ir unikāls kods, kas nepieciešams produkta aktivizācijai. Tas atrodams kompaktdiska vāciņu iekšpusē zem diska, ja produktu iegādājāties CD formātā, vai arī numurs tiks nosūtīts uz Jūsu e-pastu, ja produktu iegādāsieties tiešsaistē nosūtot pirkuma pieprasījumu. Numurs ir derīgs tikai atļautajam instalāciju skaitam atkarībā no produkta veida.

Kā aktivizēt produktu?

Vispirms pārliecinieties, ka datoram ir interneta pieslēgums. Tad startējiet LIELVĀRDS Digitālās bibliotēkas (LDB) programmatūru un klikšķiniet uz produkta nosaukuma. Lodziņā „Aktivizējiet produktu” ierakstiet seriālo numuru un klikšķiniet Apstiprināt. Tiklīdz seriālais numurs ievadīts pareizi, automātiski kļūst pieejams produkta saturs.

Kāpēc neizdodas apstiprināt seriālo numuru?

- Pārliecinieties, vai seriālā numura visi simboli ir ievadīti pareizi un starp tiem nav lietotas atstarpes!

- Pārliecinieties, vai datoram ir interneta pieslēgums un tas darbojas! Svarīgi, lai internets darbotos pirms LDB programmatūras startēšanas. Ja pieslēgums ir izveidots brīdī, kad LDB jau ir atvērta, programmatūru nepieciešams aizvērt un startēt no jauna.

- Pārliecinieties, vai nav pārsniegts produkta instalāciju skaita limits!

Vai produkta izmantošanai datoram nepieciešams interneta pieslēgums?

Interneta pieslēgums nepieciešams tikai produkta aktivizācijai un jauninājumu iegūšanai. Pārējā produkta izmantošanas laikā piekļuve internetam nepieciešama tikai tad, ja materiālā iekļautas saites uz interneta resursiem.

Vai man obligāti nepieciešams izveidot paroli?

Paroles lietošana ir jūsu brīva izvēle. Iesakām to izveidot, ja vēlaties liegt programmatūras izmantošanu citām personām, kam ir piekļuve attiecīgajam datoram.

Kāpēc tiek prasīts ievadīt paroli, kad LDB programmatūra tiek startēta pirmo reizi?

Šāda situācija var rasties, ja instalācijas procesā Lietotāja datos ir lietots pēdiņu simbols („”). Lai situāciju novērstu, jāveic programmatūras atinstalācija. Pēc tam programmatūra jāinstalē no jauna un jāievada Lietotāja dati bez pēdiņām.


© SIA Lielvārds, 2015

top